بالش خواب

بالش خواب آنتی استرس ریکو

بالش خواب ریکو با لطافت و نرمی بالا و همچنین قابلیت انعطاف مناسب جهت قالب گیری متناسب با وزن های مختلف دارای سیستمی جهت تهویه مناسب هوا

pillow mattress

موجود 
2،750،000 ریال