Inner Banner

خط مشی شرکت ریکو

شرکت تولیدی - صنعتی ریکو با هدف تولید محصولات خواب با کیفیت بالا و متناسب با شرایط آحاد جامعه ، اقدام به تولید تشک های خواب و ... نموده است .
این شرکت به منظور کنترل بهتر کیفیت محصول و نیز پاسخ گویی بهتر به نیاز های جامعه ، نسبت به ایجاد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2003) و همچنین استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001:2007) اقدام نموده و در این راستا موارد زیر را به عنوان خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) خود تعیین نموده است :
- ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان از طریق درک نیازها و انتظارات ایشان
- تولید محصولات ارگونومیک با توجه به ابعاد آنتروپومتریک جامعه ایران
- ارتقاء سطح کیفیت خدمات، کاهش هزینه های تولید، اصلاح فرآیندها، استفاده بهینه از منابع و تکنولوژی و افزایش بهره وری
- رعایت استانداردها و الزامات اعلام شده درزمینه تولید محصول و نیز بهبودمستمر باتوجه به نیازهای روزجامعه
- تولید محصولات کاملا بهداشتی با توجه به نوع مصرف آن
- حذف و کاهش ریسک ها و مخاطرات ناشی از فعالیت ها تا حد قابل قبول
- فراهم نمودن زمینه مشارکت کارکنان و ارتقاء سطح آگاهی و دانش آنها به منظور نهادینه نمودن بهبود مستمر در کلیه فرآیندها و فعالیت های شرکت

بدیهی است جهت دستیابی به اهداف فوق نیاز به مشارکت همگانی کارکنان در کلیه سطوح شرکت می باشد و کارکنان این شرکت لازم است تمامی توان خود را به منظور مشارکت متعهدانه، استفاده از فرصت های بهبود و تقویت کار گروهی در راستای نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری به جای درمان و در اولویت قراردادن خواست کارفرما به کار گیرند.