تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

تاثیر زمان بر خواب

امتیاز: 

ساعت بدن

ساعت بدن

استفاده از تشک خواب نامناسب و نیز تشکی که متناسب با شرایط شما نباشد ، موجب اختلال در خواب و تضعیف عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود .

بطور کلی ساعت درونی بدن شما به شما کمک می کـنـد تا فعالیت خود را در ساعات روز افزایش داده و در تــاریکی و شب هنگام از شدت آنها بکاهید و به استراحت بپـردازیـد.

هـمـچـنـین چـرخـه خـواب و بـیــداری، فـعالیت و اسـتـراحت، حرارت بدن، قـلـب، مـصـرف اکسیژن و مـیـزان ترشح غدد درون ریز توسط همین ساعت بیولوژیک بدن تنظیم می گـردنـد.

سـاعــت بیولوژیک مختص انسانها نبـوده و تـمـام مـوجـودات زنـده از بــاکتری ها گرفته تا خود انـسـانها واجد چنین ساعتی میباشند.

دکتر سیمون آرچر استاد دانشگاه بریستول انگلستان در رشته زیست شناسی ملکولی خواب(Professor of Molecular Biology of Sleep)و پژوهشگر در ارتباط با موضوع خواب و تاثیرات بیولوژیکی خواب در بدن انسان  در بیانیه‌ای اعلام کرد: “بالغ بر ۹۷٪ ژن‌هایی که عملکردشان به طور معمول منظم است بر اثر اختلالات خواب دچار بی‌نظمی می‌شوند و همین امر کج خلقی و تحریک‌پذیری افرادی که درگیر اختلالات تاخیر خواب هستند ویا دارای شیفت‌های کاری متغییر را توجیه می‌کند.”
برخی از این ژن‌ها بر روی عملکرد سیستم ایمنی بدن تاثیر دارند.