تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

نقش تغذیه در خواب

امتیاز: 

خوردن یک فنجان قهوه ، موجب نشاط بعد از خواب می شود

نقش تغذیه در خواب

خوردن قهوه 20 دقیقه قبل از خواب موجب نشاط و هوشیاری بیشتر بعد از خواب می شود .

درتحقیقات برروی گروهی  از رانندگان جاده که هر دو گروه  به یک میزان رانندگی کرده و خسته بودند ، هر دو گروه در شرایط مساوی ، به یکی از آنها 20 دقیقه قبل از خواب قهوه داده شد و هر دوگروه به مدت 3 ساعت خوابیدند .

پس از بیدارشدن سطح هوشیاری و سطح هورمون کورتیزول بدن هر دوگروه اندازه گیری شد . مشاهده شد که سطح این هورمون در بدن گروهی که قهوه نوشیده بود ، به میزان قابل توجهی بیشتر بود و آن گروه نسبت به گروهی که قهوه مصرف نکرده بود ، سرحال تر و هوشیارتر بود .

گفتنی ست کافئین موجب فعل و انفعالاتی در هورمون کورتیزول می شود . این هورمون به تنظیم ساعت درونی بدن و افزایش هوشیاری کمک می کند . میزان طبیعی کورتیزول بعد از بیدارشدن از خواب شبانه افزایش می یابد و بهتر است قهوه را در ساعاتی نوشید که قبل از آن ، احساس خستگی کوتاه مدتی داریم