محافظ تشک خواب ریکو

انواع محافظ تشک ضد آب ریکو

بهترین راه برای تمیزنگهداشتن تشک و محافظت آن از آلودگی ها ، مایعات و … استفاده از محافظ تشک ضد آب است . محافظ کمک می کند که تشک شما نو بماند . البته ساختار محافظ تشک باید به گونه ای باشد که بتواند هوا را به خوبی عبور دهد تا باعث تعریق نشود
محافظ ضد آب ریکو با بهره گیری از فناوری نانو علاوه بر عبور مناسب جریان هوا جهت تهویه مناسب برای بدن ، ازعبورمایعات جلوگیری می کند .